Pushmax Tết 2020 MV

Team CGI của Lumina Gallery làm việc chặt chẽ với đạo diễn và êkíp thực hiện MV cho nhãn hàng nước giải khát Pushmax cho phần đại cảnh chiếc lá dẫn vào MV và ‘hoá phép’ làm cho những cành hoa đào nở rộ trong phân cảnh 1:22 – 1:32.

ezgif.com-optimize (1)

ezgif.com-optimize (2)

Bên dưới là ‘nhân vật’ chiếc lá dẫn vào phim.

ezgif.com-video-to-gif