Người Sài Gòn bắt đầu ngày mới với một ly cà phê sữa dù là nhà làm hay mua ngoài tiệm, nó vẫn luôn có hương vị đặc trưng, thân quen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s